Program został stworzony na podstawie rozmów z mieszkańcami, w oparciu o  doświadczenia zdobyte w Radzie Dzielnicy Wrzeszcz Dolny, a także czteroletnią działalność w Radzie Miasta.  Jestem otwarta na Państwa sugestie i uwagi dotyczące spraw lub sytuacji w naszym mieście oraz w Państwa dzielnicach. W przypadku kontynuacji mandatu radnej zamierzam utrzymywać stały kontakt z mieszkańcami oraz organizacjami funkcjonującymi w naszym mieście.

Główne założenia:

 • Podejmowanie inicjatyw mających na celu poprawę jakości przestrzeni publicznych miasta
 • Prawidłowe utrzymanie istniejącej infrastruktury miejskiej
 • Rewitalizacja podwórek
 • Polepszenie jakości funkcjonowania służb porządkowych
 • Budowa nowych placów zabaw oraz boisk sportowych
 • Modernizacja istniejących parków, placów zabaw oraz innych przestrzeni publicznych
 • Zwiększenie ilości miejsc w żłobkach i przedszkolach publicznych
 • Naprawa ulic i chodników
 • Poprawa dostępności przestrzeni i obiektów dla osób niepełnosprawnych
 • Dostosowanie układu połączeń autobusowych i tramwajowych do potrzeb mieszkańców
 • Poprawa bezpieczeństwa poprzez zwiększenie liczby partoli oraz montaż monitoringu miejskiego
 • Organizacja imprez dla mieszkańców
 • Pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z mieszkaniami komunalnymi
 • Wspieranie inicjatyw społecznych.

Liczę na dalszą współpracę, na kontynuację dotychczasowych działań, a także na wspólne inicjatywy. 

 

 

35768448_1712079142222094_4959200970627088384_n