Urodziłam się 5 lipca 1983 roku w Gdańsku. Choć do 2009 roku mieszkałam na Zaspie, to od najmłodszych lat moje życie związane było z Wrzeszczem. Swoją edukację rozpoczęłam we wrzeszczańskiej Szkole Podstawowej nr 31, obecnie przekształconej w Gimnazjum nr 25. Naukę kontynuowałam w II Liceum Ogólnokształcącym im. dr Władysława Pniewskiego.

Przed II Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Pniewskiego w Gdańsku Wrzeszczu

Przed II Liceum Ogólnokształcącym im. Władysława Pniewskiego w Gdańsku Wrzeszczu

Ukończyłam studia na Politechnice Gdańskiej na Wydziale Oceanotechniki i Okrętownictwa oraz na Wydziale Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa Akademii Morskiej w Gdyni.

Przed Gmachem Głównym Politechniki Gdańskiej

Przed Gmachem Głównym Politechniki Gdańskiej

Prywatnie jestem mężatką oraz mamą dwójki dzieci- czteroletniego Piotra i rocznej Katarzyny. Odpoczywam na dwa sposoby: w zaciszu domowym, czytając książki i bawiąc się z dziećmi oraz  podczas rodzinnych spacerów i wycieczek poza miasto. Równie chętnie korzystamy z plaż i terenów rekreacyjnych w pasie nadmorskim .


Zawodowo, od 2008 roku, związana jestem z Biurem Projektów Budownictwa Komunalnego S.A. Jest to prywatna firma, która działa na polskim rynku nieprzerwanie od 1951 roku. Zatrudniona jestem na stanowisku kierownika zespołu, który zajmuje się zamówieniami publicznymi oraz wyceną prac projektowych. Ponadto jestem pełnomocnikiem zarządu ds. strategii.

Członkiem Platformy Obywatelskiej jestem od 2005 roku. W 2013 roku wybrana zostałam na członka Rady PO RP w Gdańsku.

Od 2011 roku byłam radną dzielnicy Wrzeszcz Dolny. Jako radna swoje działania koncentrowałam na takich problemach jak: zniszczone place zabaw, poprawa bezpieczeństwa oraz dbanie o porządek na ulicach oraz wokół budynków.

W 2014 roku, dzięki Państwa głosom, zostałam Radną Miasta Gdańska. W tym czasie udało się zrealizować wiele ważnych zadań, w tym m.in.:

  • Uruchomienie nowej linii autobusowej łączącej Wrzeszcz Dolny z Wrzeszczem Górnym, Oliwą, Przymorzem i Zaspą
  • Budowa chodników m.in. na ul. Trawki, Baczyńskiego, nowych przejść dla pieszych, azyli na przejściach dla pieszych, remonty ulic, budowa nowych miejsc postojowych; Budowa nowego oświetlenia
  • Udział w programie rewitalizacji podwórek, budowa nowych placów zabaw, boisk sportowych, modernizacja istniejącej infrastruktury i przestrzeni  publicznych
  • Modernizacja istniejących parków, placów zabaw oraz innych przestrzeni publicznych
  • Poprawa dostępności przestrzeni i obiektów dla osób niepełnosprawnych
  • Poprawa bezpieczeństwa poprzez montaż monitoringu miejskiego
  • Pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z mieszkaniami komunalnymi
  • Wspieranie inicjatyw społecznych
  • Modernizacja żłobków, przedszkoli, szkół.

Emilia Lodzińska